Our Staff

BEECHER SCHOOLS

Administration

Name & Contact

Superintendent

Dr. Jack Gaham          jgaham@beecher200u.org

High School Principal

Mike Meyer          mmeyer@beecher200u.org

Junior High Principal

           Dr. Michelle Kwasny           michellekwasny@beecher200u.org

Athletic Director

 


Brandon DuBois brandondubois@beecher200u.org


 

Transportation Director & Business Manager

          Kelly Falaney Kellyfalaney@beecher200u.org

District Coaching Staff

High School Sports

Junior High Sports

Cross Country:


   Dave Smulson    dsmulson@beecher200u.org


Ann Graniczny anngraniczny@beecher200u.org

Baseball:


Brandon DuBois  brandondubois@beecher200u.org


Adam Keen             akeen@beecher200u.org

Golf:


     David Serafin     dserafin@beecher200u.org


Kevin Martewicz  kmartewicz@beecher200u.org

Cross Country (B/G):


Kasey Swanson


Nick Kapchinske

Boys Soccer:


Dawn Compton  dcompton@beecher200u.org

Softball:


Kevin Hayhurst  


Carly Patkus   carlypatkus@beecher200u.org

Volleyball:


Jon Herron      jonherron@beecher200u.org


Jaida Schroeder

Girls Basketball:


Kayla Horlacher kaylahorlacher@beecher200u.org


Jason Horlacher

Girls Basketball:


            Adam Keen           akeen@beecher200u.org


Kevin Pavesic kevinpavesic@beecher200u.org

Boys Basketball:


  Martin Gianotti martingianotti@beecher200u.org


Jesse Nagel    jessenagel@beecher200u.org


 


 

Boys Basketball:


Tyler Shireman tshireman@beecher200u.org


Norman Wylie  normanwylie@beecher200u.org


   

Cheerleading:


Alexis Schultz    alexisschultz@beecher200u.org

Cheerleading


 Loren Assise        lassise@beecher200u.org


Rachel Doyle  racheldoyle@beecher200u.org

Volleyball:


            Jessica Schroeder              jessicaschroeder@beecher200u.org


Carly Patkus  carlypatkus@beecher200u.org


 

Girls Bowling:


 Terri Waterman terriwaterman@beecher200u.org  

Track (B/G):


   Jillian Hauck jillianhauck@beecher200u.org


   Jesse Nagel  jessenagel@beecher200u.org  


 

Baseball:


Brandon DuBois  brandondubois@beecher200u.org


         Jeff Borst         jborst@beecher200u.org

Co-ed Soccer


Debbie Rojas Debbierojas@beecher200u.org


Tyler Doran

Girls Soccer:


Jonathan Kypuros jonathankypuros@beecher200u.org

Golf:


Nathan Thomas nathanthomas@beecher200u.org

Softball:


Kevin Hayhurst  Hayhurst.Kevin@district205.net


Tyler Shireman tylershireman@beecher200u.org

 

Girls Track:


Jon Smith

 

Boys Track:


      David Smulson davidsmulson@beecher200u.org